vrijdag 21 oktober 2011

Toepassingskaart 6B - Cognitie en ontwikkeling.

Brandaan methode geschiedenis basisonderwijs.

Wat is de visie van de makers van deze methode op leren en ontwikkeling:
Geschiedenis ontstaat elke dag opnieuw. Ook jij maakt vandaag geschiedenis! Dat is wat de lesmethode Brandaan kinderen wil laten zien. Maar Brandaan maakt kinderen ook nieuwsgierig: hoe zou het zijn als je er vroeger bij was geweest?

Brandaan is Malmbergs nieuwste methode geschiedenis voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. Brandaan legt een duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat geschiedenis voor kinderen betekenis krijgt. Maar Brandaan is ook bijzonder vanwege de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, de schitterende beeldondersteuning, het lesprogramma van maar 25 weken en de consequente stapsgewijze opbouw.

Brandaan is een échte lesmethode voor kinderen. Alles is op hun beleving afgestemd. Tegelijk is Brandaan heel gestructureerd en heeft het een duidelijke doorgaande leerlijn. Brandaan leert kinderen om personen en gebeurtenissen een plek in de tijd te geven. Op een uitdagende manier leren ze de samenhang tussen verleden, heden en toekomst. Brandaan motiveert niet alleen kinderen, maar ook u!

Thematisch-concentrische opbouw
Brandaan is uit 10 hoofdthema’s opgebouwd. De 5 hoofdthema’s uit groep 5 worden herhaald en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de andere 5 hoofdthema’s in groep 6 en 8. In groep 3 en 4 worden de kinderen op de hoofdthema’s voorbereid.

Stappenstructuur geeft vertrouwen.
Elke les heeft 4 stappen in het lesboek en 4 stappen in het werkboek. Elke stap staat steeds op 1 pagina. Dit is heel herkenbaar voor de kinderen. Elk hoofdstuk sluit af met ‘dit weet ik nu’, zodat de leerling weet of hij alles begrepen heeft. De stapsgewijze opbouw van Brandaan geeft kinderen zelfvertrouwen.

Unieke beelden, verhalen en taal
De beeldondersteuning in Brandaan is ronduit uniek te noemen en past volledig bij de hedendaagse beeldcultuur waarin kinderen leven. Ook de spannende verhalen zijn uniek, speciaal voor Brandaan geschreven door de bekende kinderboekenauteur Anna van Praag. Alle teksten staan in begrijpelijke taal voor het juiste leerjaarniveau. De tekst is opgebouwd uit korte, leesbare alinea’s met tips voor u om taalzwakke kinderen te helpen.

Historisch besef
Tijdsbesef is voor kinderen vaak moeilijk. Daarom behandelt Brandaan historische gebeurtenissen stap voor stap. Een belangrijk hulpmiddel is de tijdbalk die op elke pagina in het werk- en lesboek staat. Geschiedenis krijgt zo een plek!

Samenhang met andere vakken
Welke rol speelt geschiedenis in relatie tot aardrijkskunde en natuur en techniek? Met de speciale bakkaarten maakt u makkelijk een uitstapje vanuit Brandaan naar andere vakken.

Canon en actief burgerschap
De onderwerpen van de canon zijn overzichtelijk in Brandaan opgenomen. Natuurlijk besteedt de methode ook aandacht aan actief burgerschap. In de handleiding staat waar het onderwerp aan bod komt.

Brandaan heeft 3 mogelijkheden voor differentiatie. Daarmee kunt u elk kind op een makkelijke manier echt maatwerk bieden!
1. Differentiatie naar tempo
Bij elke les in de werkboeken staan 2 extra opdrachten voor de snellere leerling.
2. Differentiatie naar niveau
De extra opdrachten hebben vaak een open karakter waarvoor meer inzicht nodig is. In de Brandaan-handleiding staan tips hoe u een opdracht moeilijker of makkelijker kunt maken.
3. Differentiatie naar leerstijl
De opdrachten op de bakkaarten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. Elke kaart gaat uit van een bepaalde leerstijl.

2. Herken je elementen uit deze visie in de lesactiviteiten? Geef voorbeelden
Bij elk nieuw thema zit een verhaal over Brandaan die een avontuur meemaakt wat met het nieuwe thema te maken heeft. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van filmpjes en worden de teksten voorgelezen zodat de leerlingen kunnen luisteren en mee lezen. In zowel het tekstboek als het werkboek staan veel foto’s en tekeningen gerelateerd aan het thema, dit wekt de interesse van de leerlingen en leerlingen krijgen een beter beeld bij het onderwerp. De leerlingen vinden het leuk om over deze afbeeldingen te praten en er meer over te weten te komen.

Brandaan legt een verband tussen het verleden en het heden, hierdoor kunnen leerlingen zich beter inleven. Op elke pagina in het boek staat een tijdlijn zodat de leerlingen duidelijk kunnen zien hoe lang bijvoorbeeld iets geleden is. Verder wordt er ook veel gepraat over welke invloed de geschiedenis heeft gehad op het dagelijkse leven van nu. Dus het dagelijkse leven wordt gekoppeld aan gebeurtenissen uit het verleden.

3. Maak een analyse met behulp van onderstaande theorieën:
-Vier hoeken van Fogarty
-Piramide van Bales
-Schema denken en geheugen van D. Sousa
-Document “lijn in leren” pagina 10; Cognitief bovenbouw

- Het vierhoekmodel van Fogarty:
Fogarty (1999) heeft een vierhoekmodel ontwikkeld voor het beschrijven van een


hersenvriendelijke les ;

1. Het klimaat scheppen VOOR het denken
2. Vormgeven aan het leren MET denken
3. Lesgeven in de vaardigheden VAN denken
4. Denken OVER denken

Brandaan zorgt voor overzichtelijke lessen. De lessen verlopen op dezelfde manier waardoor de methode voor de leerlingen vertrouwd is en ze weten waar ze aan toe zijn. Dit is een goed klimaat voor denken.

Het met denken gebeurt doordat de vragen van de methode gerelateerd zijn aan de tekst uit het boek. De leerlingen moeten de tekst dus goed gelezen en gesnapt hebben willen ze de vragen kunnen beantwoorden.
Verder vraag de je de leerlingen wat ze van een onderwerp vinden en praat je hierover door. Na de informatie uit het boek.

Er wordt in de methode ook gevraagd naar eigen ervaringen over een onderwerp en eigen gedachte van de leerlingen. Hier door denken de leerlingen na over de geschiedenis en de invloed hiervan op het dagelijkse leven.
-De piramide van Bales
Bales (1996) heeft de leerpiramide ontwikkeld die aangeeft hoeveel iemand onthoud bij verschillende leervormen.Brandaan maakt gebruik van de volgende leermethodes: Lezen, Audiovisueel materaal, Discussiegroep en Samenwerking. De combinatie scoort goed in de piramide.

De leerlingen luisteren naar de tekst en lezen deze mee in hun boek. Ze kijken naar bijbehorende filmpjes en bespreken deze klassikaal na. De vragen maken we klassikaal of in tweetallen. Volgens Bales zou deze methode dus erg effectief moeten zijn door de verschillende werkvormen.

-Schema denken en geheugen van D. Sousa

David A. Sousa heeft in zijn boek “How the brain learns”een uitgebreid schema weergegeven waarin ook de rol van het zelfbeeld, het cognitief zelfconcept en ervaringen uit het verleden zijn opgenomen.

Tijdens de les worden de zintuigen zien en horen geactiveerd. De bedoeling is dat de informatie die de leerlingen tijdens de les tot zich nemen in hun korte termijn geheugen wordt doorgeschoven naar het werkgeheugen. Dit gebeurd door terug te komen op de nieuwe informatie bijvoorbeeld door het beantwoorden van vragen. Wanneer deze informatie in het werkgeheugen is opgenomen en de leerlingen blijven met het onderwerp aan de slag gaan en merken dus dat dit belangrijk is. Iets wordt opgenomen in het lange termijn geheugen wanneer: het kind de stof begrijpt en doorheeft dat het betekenisvol is, het kind moet er iets aan hebben, het moet relevant zijn. En dit komt bij het kind doordat de leerkracht er steeds op terug komt. Wanneer de stof is opgeslagen in het lange termijn geheugen kunnen kinderen het op ieder gewenste gepaste moment de informatie weer naar boven halen.

-Lijn in leren, cognitieve ontwikkeling
Er wordt bij de leerlingen een tijdsbesef gecreëerd o.a. door de tijdslijn onder aan elke pagina. De taalontwikkeling wordt vergroot door de nieuwe begrippen die in elke paragraaf naar voren komen maar ook steeds terug blijven keren gedurende het hoofdstuk. Hierdoor wordt ook het geheugen keer op keer geactiveerd.

4. wat vraagt deze methode van jou als leerkracht zodat deze methode hersenvriendelijk wordt?
De methode kan worden aangepast aan het niveau van de leerling, hier heb ik al eerder over gehad namelijk;

Brandaan heeft 3 mogelijkheden voor differentiatie. Daarmee kunt u elk kind op een makkelijke manier echt maatwerk bieden!
1. Differentiatie naar tempo
Bij elke les in de werkboeken staan 2 extra opdrachten voor de snellere leerling.
2. Differentiatie naar niveau
De extra opdrachten hebben vaak een open karakter waarvoor meer inzicht nodig is. In de Brandaan-handleiding staan tips hoe u een opdracht moeilijker of makkelijker kunt maken.
3. Differentiatie naar leerstijl
De opdrachten op de bakkaarten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. Elke kaart gaat uit van een bepaalde leerstijl. Deze kaarten gebruiken we op mijn stage niet, het niveau in de klas is in verhouding met de leeftijd van de leerlingen onder gemiddeld.

Als leerkracht hoef je geen rare dingen te doen om de lessen van Brandaan hersenvriendelijk maken, veel verschillende aspecten zijn al in de lessen verwerkt. Het enige wat er van jou als docent wordt is om hiervoor open te staan.

5. Reflectie vragen:
- Welke theorieën en opvattingen over hersenvriendelijk onderwijs inspireren mij?
Het vierhoekmodel van Fogarty is handig om mee te nemen voor jezelf wanneer je je lessen aan het voorbereiden bent. Als je dit model in je achterhoofd neemt staat dit garant dat je les interessant, interactief en leerzaam zal zijn voor de leerlingen en dat is wat je als docent wilt. Verder vind ik de piramide van Bales heel handig, dit is een duidelijk overzichtelijke leerpiramide. En kun je makkelijk gebruiken wanneer je wilt kijken hoe je een les wilt geven en hoe het meest blijft hangen bij de leerlingen. Het informatieverwerkingsmodel van David A. Sousa vind ik interessant maar erg ingewikkeld, hier moet ik mij nog meer in verdiepen wil ik hier ook daadwerkelijk iets aan hebben bij het voorbereiden van mijn lessen. Dit is dan ook meteen een doel.

-Welke ambities heb ik ten aanzien van mijn onderwijs?
 Ik wil mijn lessen zo leerzaam en uitdagen mogelijk maken voor de leerlingen. Wel wil ik dat de leerlingen op hun eigen niveau kunnen functioneren in mijn lessen dus toegankelijk voor iedereen. En uiteraard is het doel van mijn lessen dat de belangrijkste informatie uiteindelijk in het lange termijn geheugen zullen worden opgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten