vrijdag 21 oktober 2011

stageweek 10 t/m 14 okt 2011

POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)
Punten die ik mee neem vanuit de stage week:

-          Geef complimenten aan de lln die goed meedoen, dit kan ook op een subtiele manier. Vergeet deze lln niet. Lln leven op wanneer je ze een compliment geeft en voor de lln die niet goed mee doen is het ook een waarschuwing deze lln willen ook graag een compliment geven en zullen hierdoor meer hun best gaan doen. Het bevordert een positieve sfeer

-          Er zit een klok op het bord, gebruik deze als je tegen lln zegt dat ze een bepaalde tijd hebben om iets te maken, het is makkelijker voor mijzelf zodat ik goed de tijd in de gaten kan houden en hierdoor weten de lln ook hoeveel tijd ze nog hebben. De klok maakt een geluid wanneer de tijd om is, dit is een voordeel ten opzichte van de time timer deze gaat ongemerkt uit.

-          Wanneer ik de lln in groepjes samen laat werken geef onderlinge taken zodat ze langer gefocust blijven. Bijvoorbeeld één lln houd in de gaten dat alles opgeschreven wordt, de andere dat er binnen de groep niet over andere onderwerpen wordt gepraat etc. Hierdoor voelen de lln zich belangrijk en zullen ze hun taak serieus nemen.

-          Als ik klaar ben met het uitleggen van een opdracht vraag ik; steek je hand op als je dit niet snapt. Ik vertel dat ik na de uitleg bij de leerlingen zal komen voor verdere uitleg en als het er teveel zijn we een moment aan de instructietafel hebben. Vraag dus niet snapt iedereen dit, de lln gaan dan door elkaar praten en het wordt onrustig. Als alles uitgelegd is kom ik terug per opdracht bij de lln die het niet snapte aan de andere opdrachten kunnen de lln alvast beginnen.

-          Maak een duidelijke tijdsplanning voor mijzelf. Mijn lessen lopen vaak uit. Houd van te voren in de planning met alles rekening, zet zelfs in de planning wanneer ik bijvoorbeeld de opdrachten uitdeel en hoe lang ik daarover doe etc. Zet ook in de planning wat te doen met lln die de opdracht niet snappen en op dat moment ook de lln die de opdracht wel snappen. Hierdoor moet mijn les binnen de geplande tijd plaats kunnen vinden.

-          Maak flipcharts waar je in kan schrijven. De powerpoints zijn goed maar bijvoorbeeld toen ik ging oefenen met de dubbele punt gebruikte ik powerpoints achter elkaar, de eerste zonder dubbele punt en de tweede met dubbele punt. Voor de leerlingen is het duidelijker als je de dubbele punt op het moment zelf erin kan zetten, ze zien het dan.

-          Probeer onderwerpen terug te koppelen naar de belevingswereld van de lln, hierdoor zijn de lln meer geïnteresseerd omdat ze het terug kunnen koppelen naar eigen ervaringen. Bijvoorbeeld rekenen met geld en bij aardrijkskunde vragen wie wel eens in het desbetreffende land is geweest etc.

-          Probeer alle kinderen bij de les te betrekken, geef ook de stille kinderen een beurt en niet alleen de lln die hun vinger opsteken, geef deze wel een compliment dat je blij bent dat ze zo goed mee doen.

-          Vertel de lln duidelijk wat ze kunnen doen als ze klaar zijn met het werk dit voorkomt onrust in de klas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten