maandag 14 november 2011

toepassingskaart 4 zorgroute rekenen

De I-Zorgroute: rekenen

 Zorgroute rekenen
Dit is mijn zorgroute voor rekenen in het speciaal onderwijs.De leerlingen op deze school zijn voor rekenen al geclusterd. Op een bepaalde tijd gaat er een bel en alle leerlingen verplaatsen zich dan vanuit hun eigen klas naar de klas waar op  hun niveau rekenen wordt gegeven. Wanneer er weer een bel gaat staat iedereen weer op en gaat terug naar de eigen klas voor de andere lessen. In mijn klas wordt les gegeven op het niveau van groep midden 6 en eind 7. Door het lesgeven aan deze subgroepen en het nakijken van toetsen en citotoetsen weet ik waar voor bepaalde leerlingen de obstakels zitten.   

Subgroep 1 heeft moeite met sommen als 3.17-0.6 Dit kwam duidelijk naar voren tijdens mijn uitleg, de leerlingen hebben moeite om 0.6 te plaatsen als bijvoorbeeld 60 cent.

Subgroep 2 heeft moeite met sommen als één persoon 0.20 cent heeft hoeveel geld hebben dan 5 personen bij elkaar.

Subgroep 3 heeft moeite met het correct schrijven van alle tussenstappen bij een staartdeling.

Subgroep 4 heeft moeite met sommen als een staartdeling met rest wat nog niet als een kommagetal geschreven wordt maar wel hierop neerkomt.

De leerlingen werken uit de rekenmethode wis en rekenen.
De leerlingen binnen de subgroepen lopen redelijk evenredig met elkaar. De ene leerling snapt de stof sneller dan de andere maar omdat ze in dezelfde subgroep zitten is het wel stof die iedereen aan kan. Sommigen hebben dus minder lange instructie nodig, deze leerlingen beginnen al aan de opdrachten of helpen klassikaal mee met het uitleggen van de sommen voor de andere leerlingen. De kinderen zitten per subgroep in de klas en wanneer de ene groep uitleg krijgt is de andere groep stil zelfstandig aan het werk.

 
Wie
Wat
Hoe
Groep 1
-Dagelijkse situaties koppelen aan het rekenprobleem
-Verschillende oplossingsstrategieën laten zien
-Extra sommen maken
-Sommen na bespreken en leerlingen duidelijk uit laten leggen hoe ze op hun antwoord komen
-Methode goed de voorbeelden bespreken, betrek de lln uit de groep die het wel snappen goed bij het bespreken
-Na uitleg apart zitten met de zwakste lln
-Instructie met de groep mee doen
-Verlengde instructie voor leerlingen die dit nog nodig hebben
-Bespreek de moeilijkste sommen met elkaar
-Extra sommen met een verhaal zodat de lln zich beter een beeld bij de som kunnen vormen
-Bladen met van te voren gemaakte getallenlijnen
Groep 2
-Computerprogramma
-Oefenen met extra sommen
-Sommen in context plaatsen
-Oefenen oefenen oefenen
-Bladen met van te voren gemaakte tabellen, overzichtelijker
-Klassikale instructie
-Eventueel verlengde instructie
-Extra huiswerk mee in overleg met ouders

Groep 3
-Leg uit waarom het belangrijk is dat de leerlingen al hun stappen opschrijven, geef eventueel een moeilijkere staartdeling die niet uit het hoofd valt uit te rekenen.

-Reken sommen zonder goede berekening fout
-Maak werkbladen waar van te voren een staartdeling op staat als voorbeeld en een werkblad waar de staartdeling op ingevuld kan worden.
-Maak heel duidelijk hoe belangrijk de berekening is.
Groep 4
-Bied meer staartdelingen aan
-Leg goed uit wat de rest inhoud
-Zorg dat staartdelingen zonder rest goed onder de knie zijn
-Oefen klassikaal
-Bespreek de sommen klassikaal na


-Tijdens de instructie bepalen of de leerlingen zelfstandig verder kunnen.
-Geef voor elke som tijd en bespreek klassikaal na
-Kijk de gemaakte sommen meteen na om te weten of er nog extra hulp geboden moet worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten