woensdag 14 september 2011

Persoonlijk Onwikkelings Plan

Praktijk (stage)
Ik wil mij dit jaar meer gaan verdiepen in het taalonderwijs. De lessen beter georganiseerd en met meer structuur aan kunnen bieden. Hierdoor hoop ik dat leerlingen beter op hun eigen niveau aan de slag kunnen en ik ook beter hun vorderingen in de gaten kan houden, ik wil dus de lesstof zoveel mogelijk aan passen aan de individuele leerling. Wel laat ik de kinderen vrij in het ontdekken van een strategie. Verder wil ik dit jaar graag nog meer betrokken zijn bij de klas, daarom is het erg fijn dat we twee dagen per week op de stage school doorbrengen. Zodat ik nu ook bijvoorbeeld bij een ouderavond aanwezig kan zijn en zien hoe het er daar aantoe gaat, ik hoop dat mijn mentor dat dit jaar toelaat.

Pabo leerjaar 3
Ik wil al mijn punten van leerjaar 2 dit jaar halen zodat ik dit helemaal af kan sluiten. Verder wil ik mijn groepje motiveren om iets op tijd af te hebben en ook mijzelf motiveren om ook opdrachten die ik in mijn eentje moet maken op tijd af te hebben.

Persoonlijke leerdoelen
Ik wil niet alles meer voor mij uitschuiven maar mijzelf genoeg kunnen motiveren om opdrachten ook daadwerkelijk op tijd te kunnen maken en in te leveren. Ook wil ik een actieve houding in de les aannemen zodat ik meer van de stof in mij opneem en onthoud.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten